اخبار روز

آرشيو اخبار

بالاترین و پایین ترین نرخ ازدواج در سه استان

مدیرکل دفتر جمعیت، آمار و اطلاعات مهاجرتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه 15 تا 29 سالگی بیشترین سن ازدواج ثبت شده زنان ایرانی است، گفت: 48 درصد زنان کشور نیز با اینکه در سن ازدواج قرار دارند، اما همچنان مجرد هستند. «علی اکبر محزون» گفت: میانگین سن ازدواج در دختران و پسران ایرانی افزایش یافته بطوریکه پنج میلیون و 570 هزار مرد و پنج میلیون و 670 هزار زن در سن ازدواج هستند، اما هرگز ازدواج نکرده اند. او گفت: در سال 90، میانگین سن ازدواج در مردان و زنان به ترتیب حدود 26.7 و 23.4 سال بود که در سال 92 این آمار در مردان 27.8 سال و در زنان 23.1 اعلام شد. محزون ادامه داد: در سال گذشته به ازای هر یکهزار نفر، 10 ازدواج به ثبت رسید و استان های اردبیل، کردستان و خراسان رضوی بیشترین نرخ ازدواج و استان های تهران، البرز و کرمان کمترین نرخ ثبت ازدواج را داشتند.

2 تير


 

آرشيو اخبار